Ευχαριστήριο Κ.Υ. Πάρου

Το Κέντρο Υγείας Πάρου ευχαριστεί το Δήμο Πάρου για τη διάθεση καθαρίστριας για την κάλυψη των αναγκών του ΚΥ και για την άμεση ανταπόκριση σε ότι και όποτε ζητηθεί από το ΚΥ Πάρου.

Με εκτίμηση
Ο ΑΝ. ΕΠΙΣΤ. Δ/ΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ