Πρόσκληση συνεδρίασης επιτροπής διαβούλευσης δήμου Πάρου, στις 20/10/2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη  20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 του Δήμου Πάρου».

* Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Γραμματέα της Επιτροπής ( Σιφναίου Κ. 22843 60112). 

* Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την  Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ-ΣΑΡΡΗ