Ερωτήματα ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου για το κλείσιμο τμημάτων ΕΠΑΛ Πάρου

«ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Ημερ/νία: 10/10/2016
Προς:
1. κ. Καραγιάννη Βασίλειο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν.Αιγαίου,       
2. κ. Μιχαλόπουλο Χρήστο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων,
3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΑΙΘ
4. Γραφείο τύπου ΥΠΠΑΙΘ
Κοιν.: ΟΛΜΕ, ΠΥΣΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ερώτημα: Σχετικά με τη μη έγκριση ολιγομελών τομέων σε ΕΠΑΛ Πάρου

Η απόφαση που εγκρίνει ολιγομελείς τομείς με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ’ αριθ. Φ.12/127076/Δ4/01- 08-2016 (Β΄ 2434) υπουργική απόφαση κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017 έχει ως κριτήριο τις ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση μαθητών ή η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη.

Με βάση τα παρακάτω στοιχεία θέλουμε να μας απαντήσετε για ποιους λόγους δεν ισχύουν οι ειδικές συνθήκες για τους μη εγκριθέντες τομείς στο ΕΠΑ.Λ Πάρου.

- Το ΕΠΑ.Λ Πάρου είναι η μοναδική δημόσια δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης για δύο νησιά: Πάρο και Αντίπαρο, καθώς δεν υπάρχει ούτε άλλο δημόσιο επαγγελματικό Λύκειο, ούτε δημόσιο ΙΕΚ ή σχολές ΟΑΕΔ. Είναι αυτονόητο ότι  είναι αδύνατη η μετακίνηση των μαθητών σε άλλα γειτονικά νησιά. Επομένως η μη έγκριση των τομέων αποκλείει τα παιδιά από την επαγγελματική εκπαίδευση  και  αναιρεί στην πράξη την έννοια της νησιωτικότητας .

-  Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο  ΕΠΑ.Λ Πάρου είναι, σταθερά και για χρόνια, περίπου το 1/3 του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της λυκειακής εκπαίδευσης σε Πάρο και Αντίπαρο. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει τη δυναμική του σχολείου. Η συρρίκνωση που θα προκύψει από τη μη έγκριση τομέων πλήττει ένα μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινότητας. 

- Στο ΕΠΑ.Λ Πάρου φοιτούν οι μαθητές από την Αντίπαρο. Επομένως στο ΕΠΑ.Λ Πάρου φοιτούν και μαθητές οι οποίοι μετακινούνται από περιοχή (Αντίπαρος) οι σχολικές μονάδες της οποίας ανήκουν στην κατηγορία Θ και δικαιολογούν  την κατ’ εξαίρεση έγκριση. Επομένως εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται η απορία για το αν ανταποκρίνεται  η μη έγκριση των ολιγομελών τομέων  στις ιδιαιτερότητες  της σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού του ΕΠΑ.Λ Πάρου και στις συνθήκες της νησιωτικότητας.   

- Αν προστεθεί σε αυτό τον αριθμό μαθητών κι εκείνοι που μετακινούνται από περιφερειακούς οικισμούς και χωριά της Πάρου για να φοιτήσουν στο ΕΠΑ.Λ  τότε γίνεται ξεκάθαρο ότι στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού του ΕΠΑ.Λ περίπου το 1/3 είναι παιδιά που παρά τις δυσκολίες συνθηκών επιλέγουν το συγκεκριμένο σχολείο.  

- Το 1/4 των μαθητών της Β΄ Λυκείου είναι κορίτσια, ποσοστό το οποίο στους μη εγκριθέντες τομείς υπερβαίνει το 1/2. Οι τομείς που έχουν επιλέξει (π. χ  Υγείας  Πρόνοιας ή Δομικών) δεν είναι «συγγενείς» ως προς το περιεχόμενο με τομείς που έχουν εγκριθεί κι επομένως εξ ορισμού αποκλείονται  από την επαγγελματική εκπαίδευση βιώνοντας  τη ματαίωση της ισοτιμίας και ισότητας.

- Η μη έγκριση λειτουργίας των τομέων έχει προκαλέσει ανασφάλεια τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους. Η πλειοψηφία των μαθητών δηλώνουν απογοητευμένοι, εκδηλώνουν άγχος και βιώνουν την συγκεκριμένη απόφαση ως απόρριψη καθώς τους καθιστά πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

- Το ενδεχόμενο προοδευτικά της μαθητικής διαρροής  είναι ορατό, με ό τι αυτό συνεπάγεται τόσο από παιδαγωγική όσο κι από κοινωνική πλευρά. 

- Τομείς που την περίοδο της διαθεσιμότητας είχαν καταργηθεί, τώρα ξαναδοκιμάζονται με την απόφαση της  μη έγκρισης. Αυτό καθιστά στα μάτια των τελειόφοιτων μαθητών του Γυμνασίου επισφαλή την επιλογή τους για την επαγγελματική εκπαίδευση. Το άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η συρρίκνωσή της.

-  Οι τομείς που δεν εγκρίθηκαν διαθέτουν εξοπλισμό και εργαστήρια τα οποία θα παραμείνουν ανενεργά. 

- Ο αριθμός των μαθητών που ορίζεται για τη λειτουργία των ολιγομελών τομέων δεν μπορεί να καθορίζεται με κάθετο τρόπο και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της αναλογικότητας και της νησιωτικότητας για την προστασία και την ευημερία όλων των πολιτών στη βάση της ισότητας και της ισοτιμίας. 

Με τη μη έγκριση των ολιγομελών τομέων  η έννοια της νησιωτικότητας καταργείται, η επαγγελματική εκπαίδευση συρρικνώνεται και τελικά  το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση καταστρατηγείται.  

Ξαναθέτουμε το ερώτημα: για ποιους λόγους δεν ισχύουν οι ειδικές συνθήκες για τους μη εγκριθέντες τομείς στο ΕΠΑ.Λ Πάρου.                         

Περιμένουμε την απάντησή σας».

------------------------------------------------------------------------------

«ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ             

Προς: 
1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΑΙΘ
2. Γραφείο τύπου ΥΠΠΑΙΘ 
3. κ. Καραγιάννη Βασίλειο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου     
4. κ. Μιχαλόπουλο Χρήστο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων
5. κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου
 
Κοιν.:
ΟΛΜΕ, ΠΥΣΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΥΣΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Θέμα:  Σχετικά με την έγκριση ολιγομελών τμημάτων των τομέων στα ΕΠΑ.Λ

Στο Φεκ Αρ. Φύλλου 2434, τεύχος δεύτερο, 5 Αυγούστου 2016-10-11, στο άρθρο 1, στην παράγραφο Δ ορίζεται ότι: «Σε απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας  όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ’ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη , μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας, Τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση και απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευση» 

Ωστόσο, υπάρχουν σχολικές μονάδες που αν και δεν ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις  έγκρισης που θέτει ο νόμος . Εντούτοις δεν υπάρχει γι αυτές τις σχολικές μονάδες η ίδια πρόβλεψη. Εννοείται ότι δεν ζητάμε την ένταξή τους στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ αλλά ζητάμε να ισχύει η ίδια πρόβλεψη για την έγκριση λειτουργίας τομέων ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών.

Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν σε νησιά που έχουν ένα μοναδικό Επαγγελματικό Λύκειο και είναι αδύνατη η μετακίνηση των μαθητών σε άλλο νησί.

Την πρόταση υπογράφουν:
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Α΄ Κυκλάδων
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Α΄ Δωδεκανήσου
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Β΄ Δωδεκανήσου
Σύλλογος Διδασκόντων ΕΠΑ.Λ Πάρου
Σύλλογος Διδασκόντων ΕΠΑ.Λ Σύρου
Σύλλογος Διδασκόντων Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Σύρου
Σύλλογος Διδασκόντων ΕΠΑ.Λ Μυκόνου
Σύλλογος Διδασκόντων ΕΠΑ.Λ Κω».