Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 18/10/2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου την Τρίτη 18-10-2016 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή αιτήματος για προγραμματισμό πρόσληψης μόνιμου προσωπικού  ανταποδοτικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Πάρου» και προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016 ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.ΠΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Δήμου Πάρου

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση διάθεσης (δέσμευσης) πίστωσης και απόδοσης στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. της χρηματοδότησης του ΥΠ. ΕΣ. για κάλυψη μισθοδοσίας των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση αναβάθμισης τηλεφωνικών συνδέσεων στη Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου και στην Τοπική Κοινότητα Κώστου

ΘΕΜΑ 7ο:  Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή δέσμευσης πίστωσης ποσού 10.000,00 € το οποίο είχε δεσμευθεί με την υπ’ αρίθμ. Α-471/25-8-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και είχε εγκριθεί με την 296/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 8ο: Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 261/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απευθείας αγορά ακινήτου 

ΘΕΜΑ 9ο:Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 129/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο 1Ο – Πολωνικό Forum στη Βαρσοβία