Που προκηρύσσονται (εκ νέου) θέσεις ιατρών στην Πάρο | Αναλυτικός πίνακας

Το υπουργείο Υγείας με ορθή επανάληψη της προκήρυξης στις 19 Οκτωβρίου 2016 δημοσίευσε: «Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, ΠΕ∆Υ - Κέντρων Υγείας, ΠΕ∆Υ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕ∆Υ- Περιφερειακών Ιατρείων και ΠΕ∆Υ - Ειδικών Περιφεριακών Ιατρείων».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2016. Ιατροί που είχαν συμμετάσχει σε Προκηρύξεις – Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος του υπουργείου από το 2011, καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Γενικοί Γιατροί οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί επί θητεία.

Οι Γενικοί Γιατροί προηγούνται των υπόχρεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. 

Ιατροί που υπηρετούν µε παράταση θητείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη..

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι θέσεις που αφορούν το Κ.Υ. Πάρου και στο παρελθόν είχε προκηρυχτεί άγονος ο διαγωνισμός, είναι οι ακόλουθες: