Ψήφισμα δήμου Πάρου για τη μη έγκριση λειτουργίας τμημάτων ΕΠΑΛ Πάρου

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για τη μη έγκριση λειτουργίας δύο τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου»

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’ αρίθμ. 13553/06-10-2016 έγγραφό μας
        2. Η υπ’ αρίθμ. Φ12/172443/Δ4/17-10-2016 απόφασή σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας στο οποίο σας εκθέταμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν με το κλείσιμο τριών τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου με απόφασή σας (σχετ 2) εγκρίνατε τη συνέχιση της λειτουργίας ενός εξ αυτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, με ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της 18ης Οκτωβρίου 2016, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

Με την υπ’ αρίθμ. Φ12/172443/Δ4-17/10/2016 απόφασή του, ο Υπουργός Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία μόνον, κατ’ εξαίρεση, του ολιγομελούς τμήματος Πληροφορικής της Β’ Λυκείου του ΕΠΑΛ Πάρου. παράλληλα, ο Υπουργός δεν ενέκρινε την λειτουργία των άλλων δύο ολιγομελών τμημάτων Δομικών και Υγείας – Πρόνοιας.

Θεωρούμε την απόφαση του Υπουργού άδικη για τους μαθητές της Πάρου οι οποίοι επέλεξαν μεταξύ των τμημάτων που ανεστάλη η λειτουργία τους. Και τούτο διότι οι μαθητές αυτοί δεν μπορούν να φοιτήσουν σε άλλο δημόσιο ΕΠΑΛ και ως εκ τούτου, ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης Φ12/127076/Δ4/2016 (Β’ 2434) για την έγκριση, κατ’ εξαίρεση, ολιγομελών τμημάτων, όταν η πρόσβαση σε Δημόσια εκπαιδευτήρια τεχνικής εκπαίδευσης είναι αδύνατη, όπως συμβαίνει για τους Παριανούς μαθητές.

Ο Δήμος Πάρου συνεχίζει τη διεκδίκηση για τη λειτουργία όλων των τμημάτων του ΕΠΑΛ στα πλαίσια της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας (άρθρο 101) ώστε οι Παριανοί μαθητές να φοιτούν σε δημόσια τεχνικά τμήματα που ελεύθερα οι ίδιοι θα επιλέγουν.

Ο Δήμαρχος Πάρου
Μάρκος Ι. Κωβαίος