Σημαντική συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης δήμου Πάρου για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την «Ανανέωση και Τροποποίηση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πάρου που βρίσκεται στη θέση ΄΄Τηλέγραφος΄΄ Παροικιάς  του Δήμου Πάρου».
(Βρίσκεται στο Link: https://goo.gl/FNOVul για προβολή του φακέλου της Μ.Π.Ε.).

* Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Γραμματέα της Επιτροπής (Σιφναίου Κ. 22843 60112). 
* Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την  Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.