Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 26/10/2016

Συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ την Τετάρτη 26/10/2016 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Π¨αρου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2016.

Θέμα 2ο: Αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στους σταθμούς της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 3ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 4ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 5ο: Διάθεση των Δημοτικών Χώρων Τέχνης.

Θέμα 6ο: Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.

Θέμα 7ο: Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Κ.Η.Φ.Η.

Θέμα 8ο: Αγορά εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 9ο: Συζήτηση επί του αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας.