Συνεδρίαση λιμενικού ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, στις 26/10/2016

Συνεδριάζει το λιμενικού ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 στα γραφεία του (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2017

ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση στοχοθεσίας οικ. έτους 2017