Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης | Της Δ. Σαρρή

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας μέσω της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και κυρίως στην διαδικασία λήξης αποφάσεων. 

Δυστυχώς όμως καμία Επιτροπή Διαβούλευσης δε λειτούργησε αποτελεσματικά ούτε στον δικό μας Δήμο ούτε σε πολλούς άλλους Δήμους, λόγω της ελλιπούς συμμετοχής των μελών της στις συνεδριάσεις και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπή Διαβούλευσης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Όπως συμπεραίνεται από την λειτουργία της συγκεκριμένης Επιτροπής όλα αυτά τα χρόνια, αρκετοί συνδημότες μας, αδυνατούν να έχουν μια υπεύθυνη θέση σε ένα θεσμοθετημένο όργανο και προτιμούν να ασκούν κριτική εκ του ασφαλούς. Ίσως θα έπρεπε και η λειτουργία της Επιτροπής να εκσυγχρονιστεί και να γίνονται για παράδειγμα οι συνεδριάσεις ηλεκτρονικά προς διευκόλυνση των μελών.

Στόχος μας, ως Δημοτική Αρχή, είναι η μεγαλύτερη το δυνατόν ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και ιδιαιτέρως των νέων, οι οποίοι είναι το μέλλον του τόπου. 

Η Επιτροπή Διαβούλευσης τοποθετεί τον πολίτη στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, από την στιγμή που γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τόσο σοβαρά θέματα όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα και πολλά άλλα. Η επιλογή είναι των πολιτών. Είτε θα αποφασίσουν να κάνουν την φωνή τους να ακουστεί είτε θα παραμείνουν αδρανείς. Η επιλογή είναι δική τους.

Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου
Αντιδήμαρχος Πάρου