Συνεδρίαση επιτροπής ποιότητας ζωής δήμου Πάρου, στις 31/10/2016

Καλείσθε την 31 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή να προσέλθετε  στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που αφορά «Ανανέωση και Τροποποίηση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πάρου που βρίσκεται στη θέση “Τηλέγραφος” Παροικίας».
(Βρίσκεται στο Link: https://goo.gl/FNOVul για προβολή του φακέλου της Μ.Π.Ε.).

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικών κυρώσεων μετά από έλεγχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.