Η αλήθεια για τον ανεμόμυλο στο λιμάνι Παροικιάς

Έντονη αντίδραση μελών του ΔΣ του λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου υπήρξε τα τελευταία εικοσιτετράωρα με αφορμή ανυπόστατα δημοσίευμα περί εγκατάλειψης του ανεμόμυλου στο λιμάνι Παροικιάς.

Οι ενέργειες που έχουν γίνει για την επισκευή και την αξιοποίηση του ανεμόμυλου στο λιμάνι Παροικιάς είναι σημαντικές.

1. Στις 10 Ιανουαρίου 2016 σε συνεδρίασή του το λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την υλοποίηση της τεχνικής μελέτης του έργου: «Συντήρηση ανεμόμυλου στη χερσαία ζώνη λιμένος Παροικιάς».

2. Στις 19 Ιανουαρίου 2016 σε έκτακτη συνεδρίασή του το λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει και να αποδεχθεί τη μελέτη της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Πάρου για το παραπάνω έργο.

3. Η μελέτη παραδόθηκε τον Ιούνιο 2016 και οι εργασίες περιλαμβάνουν την καθαίρεση των καταστρεμμένων πανιών, των συρματόσχοινων των αντενών, της φυτικής κάλυψης της στέγης, καθώς και της μεταλλικής βάσης στήριξης. 

Στη συνέχεια θα γίνει υγρομόνωση της υπάρχουσας στέγης με ασφαλτόπανο, τοποθέτηση ανοξείδωτης βάσης στήριξης της φυτικής κάλυψης της στέγης και τοποθέτηση νέας από βούρλα, τα οποία πριν την τοποθέτηση θα βαφτούν με σιλικονούχο διαφανές βερνικόχρωμα. Ακόμα, θα τοποθετηθεί νέα ανοξείδωτη βάση στήριξης του κεντρικού άξονα του ανεμόμυλου, καθώς και των αντενών. Θα τοποθετηθούν ανοξείδωτα καλύμματα έξω άκρου αντένας, κουδούν και επανατοποθέτηση συρματόσχοινων, συντήρηση χρωμάτων στον εξωτερικό εξοπλισμό του ανεμόμυλου (αρματωσιά), του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και των κουφωμάτων, Τέλος, τοποθέτηση νέων πανιών στον ανεμόμυλο. 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 25.172 ευρώ με ΦΠΑ.

4. Στη συνέχεια (6/6/16) ο γενικός γραμματέας λιμένων λιμενικής πολιτικής και ναυτιλιακών επενδύσεων ενέκρινε το έργο με την προϋπόθεση να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, προστασίας του περιβάλλοντος χώρου κλπ.

5. Στις 5 Ιουλίου 2016 σε συνεδρίασή του το λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, ενέκρινε ομόφωνα τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού και στις 11 Ιουλίου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό.

6. Στις 23 Αυγούστου 2016 συντάχθηκε το πρακτικό για την ανοιχτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου από την ορισθείσα επιτροπή.

Πλέον αναμένονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση τα τυπικά γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούν παρόμοιους διαγωνισμούς, για την εκτέλεση του έργου.