Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Νάουσας, στις 7/10/2016

Συνεδριάζει η δημοτική κοινότητα Νάουσας, την Παρασκευή 7/10/2016 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο της προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα: 

1. Oρισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου για το 2017.
2. Αίτημα προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Γιαννακάκη Αναστασίας.