Συνεδρίαση στην Πάρο του τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π). Δήμου Πάρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου, με θέμα «Πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

Στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο.Ο.Π. Δήμου Πάρου έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος, οι  Αντιδήμαρχοι Πάρου κ.  Θεοδώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου και Χριστόφορος Χρήστος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ. Βατίστας Ρούσσος ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Λευκών κ. Ιωάννης Κονταράτος, ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Π κ. Γεώργιος Ξαγοράρης, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου κ. Γιάννης Ραγκούσης, ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πάρου κ. Μανώλης Καβάλης, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Πάρου κ. Γεώργιος Μπαρμπαρήγος, ο Υπολιμενάρχης Πάρου κ. Θεόδωρος Πορτοκάλης, ο Αρχιπυροσβέστης κ. Δημήτριος Τζιακώστας και ο υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου κ. Θεοχάρης Σιδηρόπουλος. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί  μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πρόληψης μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων όπως: 

- Καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροή

- Λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο των πλημμυρών στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ιδιαίτερα των αντλιοστασίων και των υδραγωγείων, κτιριακές εγκαταστάσεις σχολικών συγκροτημάτων, περιοχές με μειωμένη ικανότητα συγκράτησης ομβρίων υδάτων, και περιοχές  πέριξ των ρεμάτων και χειμάρρων

- Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλώματος δένδρων, κλπ, τα οποία βρίσκονται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους εντός του αστικού δικτύου

Τέλος, αναφέρθηκε ότι θα γίνεται άμεση ενημέρωση των πολιτών από τα Μ.Μ.Ε σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.