Περί πρόσληψης ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ. Πάρου

Τις τελευταίες μέρες διακινήθηκε μία πληροφορία, σύμφωνα με την οποία πρόκειται να γίνει πρόσληψη μονίμου ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ. Πάρου, μέσω προκήρυξης της 2ης ΥΠΕ.

Κάτι τέτοιο ως στιγμής δεν αποδεικνύεται και απόδειξη είναι η τελευταία προκήρυξη για προσλήψεις που δημοσιεύουμε πιο κάτω.

Αν η πληροφόρηση περί πρόσληψης μονίμου προσωπικού είναι αληθής, τότε κινούμεθα σε σωστή βάση, αφού άλλες προκηρύξεις ιατρικού προσωπικού στο παρελθόν αφορούσαν επικουρικές θέσεις.

Παρά ταύτα, έως και αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση, για την πληροφορία που διοχετεύτηκε.

Οι ανακοινώσεις 2ης ΥΠΕ