Περί πρόσληψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ. Πάρου Νο 2

Σύμφωνα με επιστολή αναγνώστη μας για το δημοσίευμα της σελίδας μας για προσλήψεις μονίμων γιατρών στο Κ.Υ. Πάρου, υπάρχει έγκριση των θέσεων που προηγήθηκε των άλλων εγκρίσεων, αλλά αυτές προκηρύχθηκαν πρώτες, ενώ του ΚΥ δεν έχουν ακόμα προκηρυχτεί!

Παρά ταύτα και ενώ ο αναγνώστης μας, μας έστειλε το σχετικό έγγραφο, η αλήθεια παραμένει μία. Επίσημη ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού στο Κ.Υ. Πάρου δεν υπάρχει, και είμαστε οι πρώτοι που θα θέλαμε να υπάρχει κάτι τέτοιο!

Η έγκριση