Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 2/11/2016

Υπό την προεδρία του κ. Θανάση Μαρινόπουλου συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑ την Τετάρτη 2η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λειτουργία και Συντήρηση του έργου "Βρεφονηπιακός Σταθμός Παροικίας".

Θέμα 2ο: Λειτουργία και Συντήρηση του έργου "Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων".