Σημαντική δράση στην Πάρο για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Κοινωνική Λέσχη «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

Παροικιά, Πάρος
Ημερομηνία: 11/11/2016

ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΛΗΠΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να ενημερώσουμε την τοπική κοινότητα Πάρου για την έναρξη νέας υποστηρικτικής ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας με θέμα την επαγγελματική προετοιμασία και εργασιακή επανένταξη ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ομάδα απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα και δυσκολεύονται να κατακτήσουν ή/και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν, θα έχει στόχο την ενδυνάμωση, την ανάπτυξη τεχνικών εκπαίδευσης και τη συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξή σε θέματα που αφορούν την εργασιακή επανένταξη.

Η ομάδα θα είναι μηνιαία και ξεκινά τη λειτουργία της την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2016 στις 16:00 - 18:00 και θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Λέσχης «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», η οποία αποτελεί ένα πολυχώρο ψυχαγωγικών, κοινωνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η λειτουργία της Λέσχης βασίζεται στη συμμετοχικότητα, τη συνεργασία, την αυτοοργάνωση και την αλληλοϋποστήριξη των μελών της. Απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες με σκοπό την απόκτηση ενδιαφερόντων, την ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου, την αυτονόμηση και την ενδυνάμωση.

Επιπρόσθετο στόχο της Λέσχης αποτελεί η οργάνωση ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. θεατρικό εργαστήρι, παζάρι χειροποίητων κοσμημάτων κ.ά.), η πραγματοποίηση εξόδων στην κοινότητα (πχ. πεζοπορία), αλλά και ο σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και αποστιγματισμού της ψυχικής νόσου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς της κοινότητας.

Η Κοινωνική Λέσχη «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» λειτουργεί κάθε 1η και 3η Πέμπτη του μήνα 16:00-18:00 στο ισόγειο των γραφείων της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας - Ε.Π.Α.Ψ.Υ. στη Διασταύρωση Περιφερειακού, Παροικιά.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στη γραμματεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στο τηλ. 22840 22011.
 
Με εκτίμηση,
Ο Συντονιστής της Ομάδας
Θανάσης Αραμπατζής
Κοινωνικός Λειτουργός
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων – Ε.Π.Α.Ψ.Υ.