Συνεδρίαση επιτροπής ποιότητας ζωής δήμου Πάρου, στις 15/11/2016

Την Τρίτη 15/11/2016 στις 11:30 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα στην Παροικιά, συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Καθορισμός νέων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017.

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικών κυρώσεων μετά από έλεγχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.