Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου, στις 18/11/2016

Την Παρασκευή 18/11/2016 στις 12 το μεσημέρι στο δημοτικό κατάστημα στην Παροικιά, συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Πάρου έτους 2017

Θέμα 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 Δήμου Πάρου

Θέμα 3ο Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2016.

Θέμα 4ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Οκτωβρίου 2016 στην Εταιρεία «JCB SECURITY AND FACILITY A.E.» για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου»

Θέμα 6ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Οκτωβρίου 2016 στον «ΤΣΟΥΠΡΟ ΔΑΥΙΔ-ΧΑΡΙΛΑΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά Ιωάννη Τσοπάνη για αποζημίωση των φθορών που έχουν προκληθεί στο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Νάουσας.