Συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης | Η μεγάλη αλήθεια...

Ο Δήμος Πάρου στην προσπάθεια του να ενισχύσει την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και κυρίως στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, πραγματοποίησε την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης απογευματινή ώρα με την ελπίδα ότι αυτό θα αυξήσει την προσέλευση των πολιτών. 

Δυστυχώς, από τα 40 τακτικά μέλη της εν λόγω επιτροπής, προσήλθαν μόνο τα 3 και φυσικό επακόλουθο τούτου, ήταν η επανάληψη της συνεδρίασης την επόμενη ημέρα με τα ίδια αποτελέσματα. 

Είναι άκρως απογοητευτικό το γεγονός ότι αρκετοί συμπολίτες μας αδυνατούν να έχουν μια υπεύθυνη θέση σε ένα θεσμοθετημένο όργανο και προτιμούν να ασκούν κριτική εκ του ασφαλούς. 

Το ζήτημα των επιτροπών διαβούλευσης που εισήχθη με το νόμο “Καλλικράτη”, υποτίθεται πως έχει προκαλέσει την ανάγκη για μια σειρά προϋποθέσεις, ώστε να λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές στην πράξη.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι αφ’ ενός η ουσιαστική συμμετοχή και με περιεχόμενο των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων στις επιτροπές και αφ’ ετέρου η ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου τους μέσα στην αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση, με σκοπό την συμμετοχική δημοκρατία. 

Δυστυχώς όμως η χθεσινή εικόνα και τελική κατάληξη της αρχικώς προγραμματισμένης συνεδρίασης, μάλλον διαψεύδουν τον αρχικό στόχο και σκοπό.

Ο Δήμος και η Επιτροπή Διαβούλευσης τοποθετούν τον πολίτη στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, από την στιγμή που γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τόσο σοβαρά θέματα όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα και πολλά άλλα, έχοντας ως στόχο την διαφάνεια καθώς και την συμμετοχή του κοινού στην διαμόρφωση των έργων και των πολιτικών. 

Στόχος μας, ως Δημοτική Αρχή, είναι η μεγαλύτερη το δυνατόν ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Σας θέλουμε δίπλα μας να συναποφασίζουμε και να χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο για το νησί μας!