Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 22/11/2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, την Τρίτη 22-11-2016 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Πάρου έτους 2017. 

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός νέων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση υπαίθριου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός παραβόλου υπέρ του Δήμου για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος και καθορισμός τιμής παραβόλου για την ετήσια ανανέωση των χορηγουμένων αδειών. 

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά «Ανανέωση και τροποποίηση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πάρου που βρίσκεται στη θέση «Τηλέγραφος» Παροικιάς».

ΘΕΜΑ 7ο :Κατάρτιση και ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2017. 

ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου για το έτος 2017 στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Πάρου.  

ΘΕΜΑ 9ο: Ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου –Αντιπάρου για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» [για περαστικούς πελάτες]  [κυλικείο εντός Ε.Π.Α.Λ. Πάρου], στην περιοχή Μάρμαρο Παροικίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 228/2016 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 75271/20-10-16 έγγραφο της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου.


ΘΕΜΑ 13ο: Συμπλήρωση της 328/2016 απόφασης Δ.Σ. όσον αφορά τα προσόντα του υπό πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών και την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 14ο: Δέσμευση πίστωσης 6.000 € για την προβολή του Δήμου Πάρου μετά την 323/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 15ο: Taκτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων στο αναψυκτήριο Αγ. Ιωάννη-Δέτη με το Ν.4178/2013. 

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση άδειας κατασκευής πλακόστρωτου πεζοδρομίου έμπροσθεν ξενοδοχείου «Angelina studios», στη θέση Λιαροκόπι-Καζανόβας Δ.Κ. Πάρου.

ΘΕΜΑ 17ο: Γνωμοδότηση: α] για το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Πάρου από 1-11-16 έως 15-3-2017 β] για το προτεινόμενο ωράριο τις Κυριακές.

ΘΕΜΑ 18ο: Αίτημα Καγγέλη Γεωργίου για κοπή ενός δέντρου [ευκάλυπτος]. 

ΘΕΜΑ 19ο: Αίτημα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου για ανάρτηση πανό σε περιοχές του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απόδοσης ποσού 8.080 €  από την τακτική επιχορήγηση [δ’ δόση] για την πληρωμή σχολικών τροχονόμων από Σεπτέμβριο 2016 έως και Ιούνιο 2017.

ΘΕΜΑ 21ο: Συμμετοχή αιρετών στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ από 1 έως 3-12-2016 στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ 22ο: Συμμετοχή του Δήμου Πάρου στην πράξη  «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».