Ανακοίνωση του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου

Από το σύλλογο αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου, δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Παρακαλούμε τους εθελοντές αιμοδότες που θα προσέλθουν στη χειμερινή αιμοδοσία να προσκομίσουν τον αριθμό ΑΜΚΑ, προκειμένου ο σύλλογος μας να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών».