Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στις 1/12/2016

Την Πέμπτη 1/12/2016 στις 10.30 συνεδριάζει σε έκτακτη συνεδρίαση το Περ. συμβούλιο Ν. Αιγαίου στην έδρα της Περιφέρειας στο κατάστηµα της Σύρου και στο κατάστηµα της Ρόδου µέσω τηλεδιάσκεψης, προκειµένου να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέµα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση του αναθεωρηµένου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων».
Εισηγητής: Αντώνιος Βουτσίνος Προϊστάµενος Ε.Υ.∆. Νοτίου Αιγαίου