Συνεδρίαση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δήμου Πάρου, στις 14/11/2016

Συνεδριάζει η δημοτικής επιτροπή διαβούλευσης δήμου Πάρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, τη Δευτέρα 14/11/16 και ώρα 17:00 με το παρακάτω θέμα:

Σύνταξη προτάσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του προσχεδίου     του  προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2017 (άρθρο 76 παρ.3  Ν. 3852/2010).     

* Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την  Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.