Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Νάουσας στις 8/11/2016

Παρακαλούμε την Tρίτη 8-11-2016 και ώρα 10.30 να προσέλθετε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα: 

1. Αίτημα προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Σταθερού Ιωάννη.
2. Αίτημα προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Τριπολιτσιώτη Αντωνίου.