Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2017

Οι τραγελαφικές καταστάσεις που έχουν υποβαθμίσει και έχουν απαξιώσει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου μας δεν έχουν όριο.

Η δημοτική αρχή του Μ. Κωβαίου και ο ίδιος δήμαρχος προσωπικά έχουν τις ευθύνες για την κατάσταση αυτή. Πρόσφατα παραδείγματα οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. 

Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα, το δημοτικό συμβούλιο κλήθηκε να συζητήσει και να αποφασίσει χωρίς να γνωρίζει ποιες είναι οι προτάσεις των τοπικών συμβουλίων και ποιες είναι οι προτάσεις της δημοτικής αρχής, αφού από το φάκελο του δημοτικού συμβουλίου απουσίαζαν οι σχετικές αποφάσεις και οι σχετικοί πίνακες. 

Δηλαδή όσοι ψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα το έκαναν χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν, γεγονός φυσικά, όχι πρωτόγνωρο. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα τεχνικό πρόγραμμα που ανακυκλώνει έργα και κωδικούς «φαντάσματα» του παρελθόντος. 

Οι προβλεπόμενες δαπάνες των 283.000 € για το έτος 2017 δεν αντιμετωπίζουν κανένα από τα σοβαρά προβλήματα καθημερινότητας και υποδομών του νησιού. Με επιμέλεια η δημοτική αρχή έχει αποφύγει να δώσει το τεχνικό πρόγραμμα στη δημοσιότητα για να αποκρύψει αυτή την πραγματικότητα. 

Με τη στάση της, παρά τις κατά καιρούς γκρίνιες, στηρίζει την κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων της εξαετίας που έχουν μειώσει τις επιχορηγήσεις των Δήμων πάνω από 60%.