Συνεδρίαση επιτροπής ποιότητας ζωής δήμου Πάρου, στις 5/12/2016

Η επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου Πάρου συνεδριάζει τη Δευτέρα 5/12/2016 στις 11 το πρωί στο δημοτικό κατάστημα στην Παροικιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο του σχεδίου κανονισμού ρύθμισης της επαγγελματικής δραστηριότητας των ζωήλατων οχημάτων.
 
Θέμα2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικών κυρώσεων μετά από έλεγχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 
Θέμα 3ο Ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων υγειονομικού ελέγχου καταστήματος