Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 5/12/2016

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου τη Δευτέρα 5/12/2016 στις μία το μεσημέρι στο δημοτικό κατάστημα στην Παροικιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το  έτος 2017 .

Θέμα 2ο Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων δρόμων

Θέμα 7ο Λήψη απόφασης σχετικά με το ύψος παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης  άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου

Θέμα 8ο Ακύρωση διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές –Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων» και επαναδημοπράτησή του.

 Θέμα 9ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Νοεμβρίου 2016 στον « Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία:Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου

Θέμα 10ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Νοεμβρίου 2016στην εταιρεία « My services security and facility ΑΕ» για την εργασία Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου.