Γενική συνέλευση ΟΠΑΣ

Σύμφωνα με το αρθ. 15 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων (Ο.Π.Α.Σ.) καλεί τους Συλλόγους – Μέλη της στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Στέγης Παριανών Συλλόγων, Χαλκοκονδύλη 37 (8ος όροφος). 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογισμός των πεπραγμένων του 2016 και προγραμματισμός του  2017
2. Οικονομικός απολογισμός του έτους 2016.
3. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τα θέματα του έτους 2016.
4. Συζήτηση πεπραγμένων 2016
5. Έγκριση των πεπραγμένων του έτους 2016 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της περιόδου αυτής.
6. Ανακοίνωση του νέου Προέδρου για το έτος 2017
7. Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.