Ευχαριστήριο αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου - Αντιπάρου σας ευχαριστούν για τη συνεργασία σας και τη προσφορά σας, κατά τη διάρκεια της χειμερινής αιμοληψίας.