Στον συμπολίτη μας Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλο το μεγάλο βραβείο γραμμάτων

Από το τμήμα γραμμάτων, βιβλίου και ψηφιακού περιεχομένου της διεύθυνσης εφαρμογής πολιτιστικής πολιτικής της γενικής διεύθυνσης σύγχρονου πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώθηκαν τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας 2015, που αφορούν εκδόσεις του έτους 2014, στα οποία κατέληξε η επιτροπή κρατικών βραβείων λογοτεχνίας από τον «βραχύ κατάλογο» των υποψήφιων προς βράβευση έργων.

Παράλληλα δόθηκε στη δημοσιότητα το σκεπτικό βράβευσης της αρμόδιας επιτροπής για κάθε κατηγορία βραβείου.

Το μεγάλο βραβείο γραμμάτων, απονεμήθηκε ομόφωνα στον  Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλο για το σύνολο του έργου του.