Νέο ΔΣ στο σύλλογο λογιστών Πάρου-Αντιπάρου

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14.00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Λογιστών Πάρου-Αντιπάρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Απολογισμός δράσης του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου.
2) Ενημέρωση για  την συμμετοχή σε Ομοσπονδία.
3) Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
4) Προτάσεις, τοποθετήσεις, ανακοινώσεις.

Μετά τον απολογισμό της δράσης του Συλλόγου και τις διάφορες ανακοινώσεις και ομιλίες, ελήφθη  απόφαση το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει τον Σύλλογο για τα επόμενα τρία έτη. Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών έγινε κανονικά την ορισθείσα ημερομηνία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Πάρου.
Τη Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016, σε συνεδρίαση των εκλεγμένων συμβούλων, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΩΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ
Αντιπρόσωποι του Συλλόγου σε ανωτεροβάθμιες οργανώσεις εκλέχθηκαν:
1. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
2. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ