Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 28/12/2016

Συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 28/12/2016 στις μία το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών  κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2016.
Θέμα 2ο: Αποδοχή χορηγιών.
Θέμα 3ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων.