Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 30/12/2016

Την Παρασκευή 30/12/2016 στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στο δημοτικό κατάστημα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πάρου (παρ. 5 άρθρο 4 Π.Δ.113/2010).