Πρόσληψη σεφ στον δήμο Πάρου, αλλά καμία πρόσληψη στελεχιακού δυναμικού...

Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, στις 2/12/2016 υπέγραψε για την κατανομή 1.501 συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α’ βαθμού (δήμους) και Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Μεταξύ των 1501 ατόμων υπάρχει και μία πρόσληψη ΔΕ μαγείρων, για το Ν.Π.Δ.Δ, δήμου Πάρου.

Ατυχώς και ενώ είναι γνωστό ότι ο δήμος Πάρου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού στερούνται στελεχιακού δυναμικού, για το νησί μας δεν υπάρχει καμία άλλη πρόσληψη. 

Την ίδια στιγμή με την απόφαση της υπουργού κ. Γεροβασίλη, υπάρχουν προσλήψεις σε άλλες περιοχές της χώρας για παιδικούς σταθμούς, για ΔΕΥΑ, για λιμενικά ταμεία, για οργανισμούς πολιτισμού και αθλητισμού κλπ.