Αιτία προστριβών το κτίσμα Γαβαλά στη Μάρπησσα

Μία ιστορία που έρχεται από τα παλιά σχετικά με την τύχη του κτιρίου Γαβαλά στη Μάρπησσα, που η εφημερίδα μας έχει ασχοληθεί διεξοδικά και στο παρελθόν, ήλθε να απασχολήσει και πάλι το συμβούλιο της τοπικής δημοτικής κοινότητας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας η εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, με έγγραφό της διαβίβασε την έκθεση ελέγχου της επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 3028/2002 για τον έλεγχο της κατάστασης διατήρησης της οικίας Γαβαλά (πρώην Ναυπλιώτη) ιστορικού διατηρητέου μνημείου στην Μάρπησσα.

Μετά την αναλυτική περιγραφή της κατάστασης της οικίας και πλήθους φωτογραφιών που τη συνοδεύουν, η επιτροπή στο κεφάλαιο της έκθεσής της υπέβαλε προτάσεις. Οι προτάσεις αφορούν στην προστασία του κτιρίου από περαιτέρω αποσάθρωση και για την άρση της επικινδυνότητάς του. Επίσης, ζητά να φροντίσει ο δήμος Πάρου για την αφαίρεση του ηλεκτροφόρου καλωδίου από την βόρεια όψη του κτιρίου διότι προκαλεί μεγάλη αισθητική βλάβη στο κτίριο και συντελεί στην απώλεια κονιαμάτων και τελικά στην επιδείνωση της κατάστασης του κτιρίου.

Τέλος, για την αποκατάσταση του κτιρίου θα πρέπει να εκπονηθεί συνολική σχετική μελέτη η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Η γνωμοδότηση

Η επιτροπή επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου στην από 11/10/2016 έκθεση αυτοψίας, γνωμοδοτεί ότι:

α) απαιτείται η άμεση συντήρηση και ενίσχυση των προσωρινών μέτρων προστασίας (στα τμήματα που δεν υπάρχουν),

β) απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή μελέτης της στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης του κτιρίου από τον ιδιοκτήτη

γ) απαιτείται ο καθαρισμός του οικοπέδου για την αποφυγή εστιών μόλυνσης και κινδύνου ατυχήματος και

δ) ότι ο ιδιοκτήτης υποχρεούται εντός 10 ημερών από την παραλαβή να εφαρμόσει τα μέτρα ασφάλειας και εντός 180 ημερών να καταθέσει μελέτη για την αποκατάσταση του κτιρίου, ειδάλλως οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στις εργασίες αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη που θα είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά και ζημιά της ιδιοκτησίας του ή στις γειτονικές ιδιοκτησίες αυτών εξ αιτίας της κατεδάφισης, καταβάλλοντας ο ίδιος τις σχετικές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

ε) ο ιδιοκτήτης καθίσταται υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εντός της ιδιοκτησίας του και εντός των κοινόχρηστων χώρων που συνορεύει έως ότου ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες.

Η Κοινότητα

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, κ. Α. Αντωνοπούλου, για την κατάσταση που υπάρχει πλέον, υποστήριξε στη συνεδρίαση:

«Σε συνάντηση που προκαλέσαμε με το έγγραφό μας ΥΣ377/14325/20-10-2016, που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο παρουσία του κ. Δημάρχου, μηχανικών της Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού του Δήμου, του κ. Επάρχου Πάρου, εκπροσώπου μηχανικού των ιδιοκτητών και μελών του συμβουλίου της Δημοτικής μας Κοινότητας κ.κ. Άννα Αντωνοπούλου, Εργίνα Τριβυζά και Όλγα Ισιγώνη, συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Πρόταση του κ. Δημάρχου Πάρου είναι να απευθυνθούν οι ιδιοκτήτες για την δωρεά του ακινήτου στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Μην ξεχνάμε όμως ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου με την απόφασή του 298/2010 δε δέχτηκε την δωρεά των ιδιοκτητών και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: «1. Απορρίπτει κατ’ αρχήν την αποδοχή δωρεάς ακινήτου στον παραδοσιακό οικισμό ΔΔ Μάρπησσας Πάρου, ιδιοκτησίας των κ.κ. Βύρωνα και Νικολάου Γαβαλά, λόγω έλλειψης χρημάτων για την διατήρηση ή αναστήλωση του συγκεκριμένου κτιρίου. 2. Διαβιβάζει το αίτημα των ενδιαφερομένων στο υπουργείο Πολιτισμού προτείνοντας να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ή την ένταξη σε κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναστήλωση του κτιρίου, ή σε αντίθετη περίπτωση να κριθεί κατεδαφιστέο λόγω επικινδυνότητας. Θα επανέλθει το θέμα στο Δ.Σ. για επανεξέταση μετά την απάντηση του υπ. Πολιτισμού»

Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης (με εξαίρεση τις τωρινές δικές μας ενέργειες) είναι να μην έχει γίνει καμιά πρόοδος μέχρι σήμερα».

Και τώρα τι;

Στη συνεδρίαση της δημοτικής κοινότητας υποστηρίχθηκε: «Δε θέλουμε μόνο να υλοποιηθούν τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας. Δε θέλουμε αυτές οι προστατευτικές κατασκευές να επεκταθούν και να παραμείνουν για πάντα. Δε θέλουμε να παραμείνει το κτίριο σ’ αυτή την κατάσταση. Δε θέλουμε να περάσει η πενταετία μας και να μεταθέσουμε απλά το πρόβλημα στους επόμενους. Αυτό που ζητάμε είναι να βρεθεί οριστική λύση».

Όπως υποστήριξε η πρόεδρος, κ. Α. Αντωνοπούλου: «[…] για να βρεθεί οριστική λύση πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Και αυτό είναι η μελέτη. Οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει οικονομική αδυναμία για τη σύνταξη της μελέτης και αποκατάστασης του κτιρίου. Πιστεύω ότι μόνο όταν έχουμε στα χέρια μας μελέτη αποκατάστασης του διατηρητέου κτίσματος Γαβαλά, θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε σωστά τις ενέργειές μας. Δε λέω βέβαια ότι η σύνταξη της μελέτης είναι απλό πράγμα. Αλλά θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι: εμείς, ο Δήμος, οι ιδιοκτήτες, αλλά και ιδιώτες που ενδιαφέρονται για την αποκατάστασή του, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δούμε πως θα πορευτούμε για να συνταχθεί η μελέτη (…)

Μετά από όλα τα παραπάνω φτάνω στο τελικό συμπέρασμα, το οποίο μας οδηγεί σε μία κατεύθυνση: ότι ο Δήμος της Πάρου θα πρέπει, εφόσον όλοι οι ιδιοκτήτες υποβάλλουν σχετική αίτηση δωρεάς, να αποδεχτεί την δωρεά των ιδιοκτητών και να πάρει στην ιδιοκτησία του το κτίσμα. Και αυτό γιατί μόνο ο δήμος με τις τεχνικές του υπηρεσίες μπορεί να συντάξει ή να αναθέσει την σύνταξη μελέτης για την αποκατάσταση του κτιρίου (…)

Γιατί μόνο από τον δήμο της Πάρου έχουμε ελπίδα να δούμε ένα κόσμημα στο χωριό μας και όχι ένα χώρο που προκαλεί οπτική ρύπανση έτσι όπως είναι επενδεδυμένο για να προστατευτεί. Έτσι μόνο θα βάλουμε ένα λιθαράκι για να πάμε ένα βήμα παρακάτω στην υπόθεση «διατηρητέο κτίριο Γαβαλά»

Τι αποφάσισαν

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, τελικά αποφάσισε ομόφωνα με την εισήγηση της κ. Αντωνοπούλου και πρότεινε:

«Α) Ο Δήμος της Πάρου και εφόσον όλοι οι ιδιοκτήτες υποβάλλουν σχετική αίτηση δωρεάς, να αποδεχτεί την δωρεά των ιδιοκτητών και να πάρει στην ιδιοκτησία του το κτίσμα. Και αυτό γιατί μόνο ο Δήμος (…)..

Β) Να μην επιβληθεί κανένα τέλος και πρόστιμο στους ιδιοκτήτες για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για οικοδομικές εργασίες αντιστήριξης, οι οποίες μάλιστα όπως γίνεται παραδεκτό και στο έγγραφο 1433/22-3-2016 της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Πάρου, ουδέποτε εκτελέστηκαν («…χωρίς να προβούν σε εργασίες αντιστήριξης έως σήμερα…») αλλά για μια επιβαλλόμενη κατασκευή που αφορά στην προστασία των διερχομένων πεζών και η οποία επί του εδάφους ουσιαστικά δεν καταλαμβάνει χώρο αφού εφάπτεται του κτιρίου και την οποία ο Δήμος με εξώδικο που συντάχτηκε σύμφωνα με την 453/2007 απόφασή του, υποχρέωσε τους ιδιοκτήτες να προβούν σε ενέργειες για την προστασία των διερχόμενων πεζών».

ΠΗΓΗ: Έντυπη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ».