Συνεδρίαση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στις 16/12/2016

Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης Πάρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00π.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση για την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων-Επέκταση ΕΕΛ Μάρπησσας που βρίσκεται στη θέση ‘’Καμινάκι’’ του Δήμου Πάρου».
(Βρίσκεται στο Link : https://goo.gl/x0Wzzs για προβολή του φακέλου της Μ.Π.Ε.).

* Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Γραμματέα της Επιτροπής (Σιφναίου Κ. 22843 60112). 

* Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00πμ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.