Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, στις 12/12/2016

Στην αίθουσα «Καλουδάς», τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, στις 6 το απόγευμα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2017.