Συνεδρίαση λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, στις 20/9/2016

Συνεδριάζει το ΔΣ του λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου την  Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 στο γραφείο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή με βιομηχανικό δάπεδο τμήματος ανωδομής κεντρικής προβλήτας λιμένος Πάρου».

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και απόφαση σε αίτημα για ζωήλατη άμαξα..