Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 22/9/2016

Συνεδριάζει σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ την Πέμπτη 22/9/2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός αντιτίμου για την λειτουργία των δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 2ο: Έγκριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 3ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 78/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κατόπιν δημοσίευσης του ΦΕΚ τ’Α 159/2016

Θέμα 4ο: Έγκριση Πρακτικών αξιολόγησης της υπ’ αριθ. 1891/2016 Ανακοίνωσης που αφορά στην πρόσληψη έξι ατόμων ΙΔΟΧ.

Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από τον Δήμο Πάρου της επιχορήγησης του Προγράμματος «Κ.Η.Φ.Η.».

Θέμα 6ο: Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών κατόπιν αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2016

Θέμα 7ο: Έγκριση αγοράς εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 8ο: Πρόταση για πραγματοποίηση συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου στην Πάρο για το έτος 2017.