Επιμορφωτική διημερίδα στο δήμο Πάρου

Σας γνωρίζουμε ότι το διήμερο 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2016 και κατά τις ώρες 09:00 έως 15:00, θα υλοποιηθεί στο Δήμο μας επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων» - Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον οικονομολόγο και Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Θανάση Παζαρλόγλου.

Τη διημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι του Δήμου και των νομικών του προσώπων, που απασχολούνται με οικονομικά, τεχνικά και θέματα προμηθειών και δαπανών.

Οι  υπάλληλοι που ασχολούνται με τα ανωτέρω θέματα καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 στο mail του Αντιδημάρχου κ. Μαλαματένιου: em.malamatenios@paros.gr
 
Ο Αντιδήμαρχος Προσωπικού
Εμμανουήλ Μαλαματένιος