Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 23/9/2016

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΠ την Παρασκευή 23/9/2016 και ώρα 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της, στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του εργοστασίου αφαλάτωσης.

Θέμα 2ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την παροχή της υπηρεσίας «Λειτουργία και Συντήρηση ΕΕΛ του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου».

Θέμα 3ο: Εξέταση αίτησης κ. Σαρρή Ελένης για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Θέμα 4ο: Εξέταση αίτησης κ. Πετρόπουλου Ιάκωβου για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Θέμα 5ο: Εξέταση αίτησης εταιρίας ERGOKAT για τη μεταφορά αγωγού.