Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου, στις 27/9/2016

Συνεδριάζει την Τρίτη 27/9/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα Πάρου, η οικονομική επιτροπής για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πάρου.