Επιμόρφωση προσωπικού στο δήμο Πάρου

Συνεχίζεται η προσπάθεια καλυτέρευσης της λειτουργίας δήμου Πάρου με σεμινάρια εργαζομένων τόσο στο νησί μας, όσο και στο υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα.

Τα σεμινάρια που γίνονται με πρωτοβουλία του αντιδημάρχου Πάρου, κ. Μανώλη Μαλαματένιου, δεν περιορίζονται μόνο στους εργαζόμενους του δήμου μας, αλλά απευθύνονται και σε πολίτες, μέσω του προγράμματος διά βίου μάθησης.

Επίσης, υπάλληλοι και αιρετοί του δήμου Πάρου συμμετέχουν κατά καιρούς σε σεμινάρια του εθνικού κέντρου δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης με θέματα όπως: «Τα έσοδα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», «Οικονομικός έλεγχος δημοσίων οικονομικών», «εκπαίδευση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» κ.α.

Σεμινάρια

Μερικά από τα πλέον ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν είναι και τα παρακάτω:

- Στις 18-19 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο: «Βασικές διοικητικές γνώσεις για αιρετούς, διοικητικά στελέχη και οικονομικά στελέχη των ΟΤΑ». Στόχος του σεμιναρίου ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η καλύτερη οργάνωση για την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 28 άτομα.

- Στις 1/4/2016 υπάλληλοι του δήμου μας παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εκπαίδευση και χρήση πληροφοριακού συστήματος «εργάνη».

- Στις 23-14/9/2016 διενεργήθηκε στην Πάρο επιμορφωτική διημερίδα με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο σύνοψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 4412/2016». Τη διημερίδα παρακολούθησαν υπάλληλοι του δήμου και των νομικών του προσώπων, που απασχολούνται με οικονομικά, τεχνικά και θέματα προμηθειών και δαπανών. Τη διημερίδα παρακολούθησαν και υπάλληλοι άλλων δήμων των Κυκλάδων, καθώς και διοικητικά στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου.

Διά βίου μάθησης

Το κέντρο διά βίου μάθησης λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2013. Την περίοδο 2013-2014 λειτούργησαν 6 τμήματα με 85 εκπαιδευόμενους. Την περίοδο 2014-2015 λειτούργησαν 22 τμήματα με 207 εκπαιδευόμενους, ενώ κατά τη φετινή περίοδο 2015-2016 έχουν λειτουργήσει 8 τμήματα με 94 εκπαιδευόμενους.

Η δήλωση

Ο αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Μανώλης Μαλαματένιος (ο οποίος και ο ίδιος μετέχει σε πολλά σεμινάρια), δήλωσε στη «Φωνή της Πάρου» σχετικά με την επιμόρφωση των υπαλλήλων, τα εξής:

«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω τους Διευθυντές, τους Τμηματάρχες και όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας, διότι παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, με σκληρή δουλειά και προσωπικές θυσίες, ανταποκρίνονται όχι μόνο στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα (ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους), αλλά αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και άλλες εργασίες όπου αυτό κριθεί αναγκαίο και τους ζητηθεί.

Έτσι επιλύονται πολλά προβλήματα και διεκπεραιώνονται σύντομα και με επιτυχία τα διάφορα υπηρεσιακά θέματα καθώς και άλλες ποικίλες υποθέσεις του Δήμου.

Επίσης ευχαριστώ το σύνολο των εργαζομένων και το προσωπικό των Νομικών Προσώπων του Δήμου για την άψογη συνεργασία τους και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν.

Τέλος δηλώνω ότι θα είμαι πάντα διαθέσιμος για συζήτηση σε προτάσεις και κάθε αίτημα φορέα, πολίτη ή υπαλλήλου».