Στις 4 Οκτωβρίου οι εξετάσεις για άδεια τρακτέρ

Στις 4/10/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για Άδεια Οδηγού Γεωργικού Ελκυστήρα, Τύπου Α΄, Β΄ και Πτυχίου Χειριστού, στο γραφείο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Πάρου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής (το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30/9/2016):

1. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
2. Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο (συμβεβλημένοι ιατροί)
3. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει)
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις)
5. ΑΦΜ
6. Ηλεκτρονικό Παράβολο (15,00 ευρώ) – εκδίδεται από την Υπηρεσία 
7. Αποδεικτικό κατάθεσης (14,67 ευρώ) για έκδοση Άδειας προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.