Ανακοίνωση συλλόγου φίλων Κ.Υ. Πάρου

Σας ενημερώνουμε, ότι ο Σύλλογος μας, μετά από αίτημα του Κέντρου Υγείας Πάρου-Αντιπάρου προέβη:
 
- στην αγορά δύο υποβιβαστών πίεσης με ροόμετρο και υγραντήρα για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του, συνολικής αξίας 235,60 €

- στη συμμετοχή μας με το ποσό των 20 € ώστε να συμπληρωθεί το χρηματικό ποσό για την αγορά καταγραφικού χαρτιού για το monitor και

- στην αγορά αεραγωγού emiflex φ75, 3 μέτρων και σφιγκτήρα 60-170 για την ανάγκη του αερισμού του ακτινολογικού, αξίας 10 €.
 
Οι δαπάνες αυτές καλύφθηκαν από χορηγίες των μελών μας.