Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Πάρου (Παροικιάς), στις 4/10/2016

Συνεδριάζει η δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), την Τρίτη 4/10/2016 στις 8 το πρωί, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αίτηση κατοίκων περιοχής Εκκλησίδια (Γλυσίδια) για τσιμεντόστρωση-ασφαλτόστρωση δρόμου.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για τον αριθμό νέων αδειών και τον καθαρισμό νέων θέσεων

υπαιθρίου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου.

Θέμα 3ο: Αίτηση Μπεληγιάννη Ευάγγελου για επίστρωση δρόμου στη περιοχή Κρωτήρι.