Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 4/10/2016 | Τα 22 θέματα:

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στην αίθουσά του, την Τρίτη 4/10/2016 στις 7 το απόγευμα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση δρόμου προς νέο αεροδρόμιο Πάρου» και προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής περαίωσης για το έργο: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου στην Μάρπησσα Πάρου»

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού οχημάτων και γνωμοδότησης για την άρση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων Δήμου Πάρου

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση πρόσκλησης κατάθεσης προσφορών από τις τράπεζες που έχουν έδρα την Πάρ με θέμα: «Ταμειακή διαχείριση των αποθεμάτων του Δήμου Πάρου και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου Πάρου»

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την  πραγματοποίηση της 29ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου έτους 2017 στην Πάρο

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση πίστωσης ύψους 320,12 € που είχε δεσμευθεί για την κάλυψη δαπανών προβολής Δ. Πάρου λόγω της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις της 4ης Απριλίου 2016 σο Ευρωκοινοβούλιο για τα 2400 χρόνια από της ίδρυσης της αποικίας της Πάρου Φάρος στην Κροατία

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφισης διάθεσης πίστωσης ύψους 1.500,00 € βάσει της υπ’ αρίθμ. 273/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Κώστου και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων

ΘΕΜΑ 11ο: Aίτημα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων μετακίνησης του Κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ στην Πάρο

ΘΕΜΑ 12ο: Αίτημα της «Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κυκλάδων» για την παραχώρηση της πλατείας Μαντώς Μαυρογένους στις 6-11-2016 για την Πραγματοποίηση του 7ου Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού»

ΘΕΜΑ 13ο: Συνδρομή (ετήσια) Δήμου Πάρου στην Τοπική Εφημερίδα «Παριανή Ενημέρωση»

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

ΘΕΜΑ 15ο: Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 300/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετακίνηση Δημάρχου και Νικηφόρου Κυπραίου και έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου οικ. έτους 2016

ΘΕΜΑ 17ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 παρ. α, β και δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ 292/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή ημερίδας για την ανακύκλωση με τίτλο «Περιβαλλοντική ημερίδα (Δήμος Πάρου 2016 έτος ανακύκλωσης)».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ορθής επανάληψης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου (Aπόφαση Δ.Σ. 147/2016)

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για την προβολή του Δήμου Πάρου στο Γαλλικό Τουριστικό Οδηγό «Petit Futé Greek Islands 2017»

ΘΕΜΑ 21ο: Aίτημα της Επιτροπής Ανακύκλωσης παραχώρησης χώρου στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 22ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών (παρ. 1 άρθρο 26 του Ν.Δ. 318/69)