Παρουσίαση μελέτης για το λιμάνι και τη λιμενική ζώνη Πάρου

Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, έπειτα από πρόσκληση του δημάρχου κ. Μ. Κωβαίου και του προέδρου του λιμενικού ταμείου, κ. Στ. Καραχάλιου, θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με θέμα:

«Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Πάρου: Αποτελέσματα Α’ Σταδίου-Στρατηγικό Σχέδιο Λιμένα-Διαμόρφωση Εναλλακτικών σχεδίων Ανάπτυξης Λιμένα».

Στη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση του έργου από την ομάδα των μελετητών που έχουν αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.
 
Θέματα της συνάντησης:
 
1. Παρουσίαση της ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης, των προοπτικών και των στρατηγικών στόχων του Λιμένα Πάρου στους διάφορους τομείς λειτουργίας (επιβατικός, τουριστικός, εμπορικός, αλιευτικός κ.λπ.).
 
2. Συζήτηση για την αναδιοργάνωση των λειτουργιών της λιμενικής ζώνης σε συνδυασμό με τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στις οδικές προσβάσεις και την πολεοδομική οργάνωση και την προστασία και ανάδειξη του οικισμού της Παροικιάς.  
 
3. Συζήτηση για την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων και τη διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων ανάπτυξης του λιμένα (νέες λιμενικές υποδομές, μεταφορά λειτουργιών σε άλλες θέσεις κλπ).